Statuscodes

🤖‍

HTTP Statuscodes

Browsers en servers communiceren met HTTP-statuscodes. Met zo'n code weet een server direct of een pagina bijvoorbeeld niet bestaat of als er andere problemen zijn. In onderstaande overzicht staan de meest gebruikte statuscodes met uitleg.

200+ - Goed gevolg

Code Bericht Omschrijving
200 OK De server heeft het verzoek succesvol verwerkt. De pagina zou dus normaal moeten worden vertoond.
204 No Content De server heeft gereageerd dat de pagina geen inhoud bevat.

300+ - Doorverwijzing

Code Bericht Omschrijving
301 Moved Permanently Permanente redirect - De opgevraagde pagina is definitief verplaatst naar een nieuwe locatie. Wanneer de server dit antwoord geeft, stuurt het de aanvrager automatisch door naar de nieuwe locatie. Het antwoord moet ook deze locatie bevatten. Het vertelt de browser om de nieuwe URL te gebruiken de volgende keer dat hij dezelfde bron wil ophalen.
302 Found / Moved Temporarily Tijdelijke redirect - De server reageert momenteel op het verzoek met een pagina van een andere locatie, maar de aanvrager moet de oorspronkelijke locatie blijven gebruiken voor toekomstige verzoeken.
304 Not Modified De opgevraagde pagina is niet gewijzigd sinds het laatste verzoek. Wanneer de server dit antwoord retourneert, retourneert het niet de inhoud van de pagina. Bestand word in dit geval vaak vanuit de cache geladen.
307 Temporary Redirect Tijdelijke redirect - De server reageert momenteel op het verzoek met een pagina van een andere locatie, maar de aanvrager moet de oorspronkelijke locatie blijven gebruiken voor toekomstige verzoeken. Er is heel weinig verschil tussen een 302-statuscode en een 307-statuscode, maar je kunt beide gebruiken om gebruikers tijdelijk naar een andere URL te verwijzen. Deze statuscode heeft dezelfde semantiek als de 302 Found HTTP-responscode, met de uitzondering dat de user-agent de gebruikte HTTP-methode niet mag wijzigen.
308 Permanent Redirect Permanente redirect - Dit betekent dat de bron zich nu permanent op een andere URI bevindt, gespecificeerd door de Location: HTTP Response-header. Dit heeft dezelfde semantiek als de 301 Moved Permanent HTTP-antwoordcode, met de uitzondering dat de user-agent de gebruikte HTTP-methode niet mag wijzigen.

400+ - Aanvraagfout

Code Bericht Omschrijving
400 Bad Request De server heeft de syntax van het verzoek niet begrepen.
401 Unauthorized Het verzoek vereist authenticatie, je moet ingelogd of login gegevens (of API key) met het verzoek meesturen om de inhoud te bekijken.
403 Forbidden De server weigert het verzoek. In tegenstelling tot een niet-geautoriseerde 401-reactie, maakt authenticatie geen verschil.
404 Not Found De server kan de opgevraagde pagina niet vinden. De server retourneert deze code bijvoorbeeld vaak als het verzoek betrekking heeft op een pagina die niet op de server bestaat.
408 Request Timeout Het verzoek dat je naar de website-server stuurde (bijv. Een verzoek om een webpagina te laden) duurde langer dan de server van de website wilde wachten. Met andere woorden, jouw verbinding met de website krijgt een "time-out".
410 Gone De server retourneert dit antwoord wanneer de aangevraagde bron definitief is verwijderd. Het is vergelijkbaar met een 404-code (niet gevonden), maar wordt soms gebruikt in de plaats van een 404-code voor bronnen die vroeger bestonden maar niet meer bestaan. Als de bron permanent is verplaatst, moet je een 301 gebruiken om de nieuwe locatie van de bron op te geven.
429 Too Many Requests De client heeft te veel verzoeken verzonden in een bepaalde tijd (limiet overschreden)

500+ - Serverfout

Code Bericht Omschrijving
500 Internal Server Error De server is iets tegengekomen dat hij niet had verwacht en kon het verzoek niet voltooien.
502 Bad Gateway De server heeft een ongeldig antwoord ontvangen van een andere server.
503 Service Unavailable De server is momenteel niet beschikbaar (vanwege overbelasting van de server of vanwege onderhoud). Over het algemeen is dit een tijdelijke toestand.
504 Gateway Timeout Error De server heeft geen tijdige reactie ontvangen van een andere server waartoe hij toegang had, terwijl hij probeerde de webpagina te laden of een ander verzoek van de browser in te vullen. Met andere woorden, 504-fouten geven meestal aan dat een andere computer, een computer waarop de website waarop je het 504-bericht ontvangt, geen controle heeft maar waarop hij vertrouwt, er niet snel genoeg mee communiceert.