Canonical url check

🔗‍

Canonical url

Wat is een Canonical url

Canonical url is een stukje code in de <head> van een webpagina. De canonical url geeft aan welke url een zoekmachine moet aanhouden als er verschillende url versies zijn van een pagina.

Voor deze pagina is deze als volgt: <link rel="canonical" href="https://redirectcheck.nl/canonical-url-check/" />

Waarom deze tool?

Regelmatig kwamen we fouten tegen tijdens SEO audits met het instellen van redirects van verschillende url varianten en de bijbehorende canonical url's. Het gaat hierbij om de volgende url varianten:

  • http://
  • https://
  • http://www.
  • https://www.

In de bovenstaande tool worden alle url varianten van een webpagina bezocht en bekeken of zij allemaal redirecten naar 1 enkele variant, hoeveel keer zij redirecten en of de canonical url ook daarmee klopt.

De tool maakt het een stuk makkelijker om deze issues op te sporen waarna je de redirects kunt instellen in de webserver of via het .htaccess bestand.